F.A.Q.

najczęściej zadawane pytania

Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania i życia organizmów wodnych ma tlen rozpuszczony w wodzie. Pochodzi on z atmosfery oraz fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny, przy udziale światła. Jednak w wielu przypadkach jest on niewystarczający, dlatego też trzeba go dostarczać do wody w sposób sztuczny.

Drobnopęcherzykowe napowietrzanie polega na dostarczaniu tlenu do zbiornika wodnego w sytuacji, gdy jego naturalna ilość jest niewystarczająca. Do znaczenia tlenu dla życia i funkcjonowania organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak pamiętać, jak poważne mogą być konsekwencje dla roślinności i ryb zamieszkujących nasze stawy, gdy tego pierwiastka zabraknie. Zwłaszcza, że w ostatnich latach zimy potrafią być naprawdę srogie, a lata bardzo gorące.

Latem przyducha jest efektem upałów. Ryby duszą się wodzie, bo brakuje tlenu. Im wyższa temperatura wody, tym gorzej się on rozpuszcza. Brak opadów deszczu i niskie poziomy wód pogłębiają problem. Przyducha związana jest głównie z rozkładem resztek organicznych w dnie jak i dostarczonych do wody w postaci nawozów lub zanieczyszczeń. Przyducha letnia może być spowodowana również silnym zakwitem glonów - powoduje on często zaciemnienie wody i utrudnia dostęp światła, a w rezultacie ograniczenie lub zahamowanie fotosyntezy. Wtedy duże ilości tlenu wykorzystywane są do ich rozkładu.

Zimą natomiast lód pokrywa warstwa śniegu i do wody nie dociera światło, a także uniemożliwia wymianę gazową między wodą a powietrzem. Większość roślin w okresie zimowym przechodzi w stan uśpienia, co skutkuje znacznym spadkiem fotosyntezy. Przyducha powstaje wskutek rozkładu materii organicznej (oczywiście z udziałem tlenu), co po jakimś czasie powoduje jego ubytek do poziomu, który dla ryb jest niebezpieczny, a nawet śmiertelny. Równolegle w wodzie wzrasta ilość dwutlenku węgla, który jest antagonistą tlenu, utrudniającym rybom oddychanie - nawet, jeśli tlen w wodzie jest rozpuszczony, to CO2 obniża radykalnie możliwości przyswajania tlenu.

 • zakwity glonów (szczególnie groźne - sinicowe). Zmniejszają one przeźroczystość wody, wydzielają toksyny powodujące zły smak i zapach wody. Ograniczają ilość tlenu (O2) powodując przyduchy, co z kolei prowadzi do masowych śnięć ryb;
 • obumieranie roślinności zanurzonej na skutek wzrostu pierwiastków biogennych;
 • strefa przydenna zostaje odtleniona i tworzą się tam warunki beztlenowe;
 • warunki beztlenowe sprzyjają zachodzeniu takich procesów jak: denitryfikacja, amonikfikacja, czy wreszcie powstawanie metanu i siarkowodoru;
 • uruchamiane zostaje wewnętrzne nawożenie jeziora - z osadów dennych w warunkach beztlenowych następuje uwalniane znacznych ładunków fosforu, co jeszcze bardziej wzmaga proces eutrofizacji;
 • na dnie zbiornika zaczynają gromadzić się muły, co prowadzi do zmniejszania się jego głębokości, a ostatecznie do przekształcenia się zbiornika w bagno lub torfowisko.
 • w lecie dotleniają wodę i nie dopuszczają do letniej przyduchy,
 • w zimie powodują powstanie naturalnych przerębli nad każdym zestawem i nie dopuszczają do przyduchy zimowej,
 • poprawiają jakość wody,
 • powodują przewentylowanie wody oraz wzrost zawartości tlenu,
 • poprawiają funkcjonowanie ekosystemu,
 • powodują lepsze warunki tlenowe dla ryb,
 • zmniejszają wzrost glonów,
 • poprawiają przezroczystość,
 • pomagają w stabilizacji pH,
 • urozmaicają krajobraz (ładne efekty wizualne).

Zestawy są zróżnicowane pod względem ilości punktów napowietrzających i głębokości ich zamieszczenia. Dobór zestawów bazuje głównie na powierzchni stawu albo jego głębokości. Jednak zestawy do danych powierzchni są tylko propozycjami. Możesz kupić duży zestaw do mniejszego zbiornika albo odwrotnie. To Ty decydujesz o wyborze ilości punktów napowietrzających.

Ilość zapotrzebowania na napowietrzanie w zbiorniku uzależniona jest nie tylko od powierzchni i głębokości, ale od czynników takich jak:

 • stopień natlenienia wody,
 • temperatura wody,
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • stopień zamulenia,
 • ilość roślin i organizmów wodnych,
 • zanieczyszczenie wody,
 • oraz czy jest to woda stojąca czy płynąca.

Montaż zestawów jest prosty i można go wykonać we własnym zakresie. W zestawie otrzymujesz wszystkie elementy potrzebne do instalacji na stawie oraz instrukcję montażu. W razie jakichkolwiek pytań, udzielamy wsparcia telefonicznego.

Szczegóły:

Maksymalna długość węża do każdego dyfuzora nie powinna przekraczać 20m i być równa do każdego z dyfuzorów.

Każdy z dyfuzorów powinien być podwieszony lub położony na takiej samej głębokości, aby wydatek powietrza na każdy z nich był taki sam.

Nie musisz obawiać się tez zalania dmuchawy w momencie wyłączenia energii elektrycznej. Dyfuzory są skonstruowane w ten sposób, że po zaprzestaniu dopływu powietrza ciśnienie hydrostatyczne wody zamyka membranę i nie dochodzi do zalania.

Po części zamienne zapraszamy na stronę www.akwatech.pl - znajdziecie tam Państwo wszystkie możliwe elementy wymienne do oferowanych przez nas dmuchaw powietrznych.

W przypadku uszkodzenia dmuchawy lub braku chęci samodzielnej wymiany jej elementów, firma Akwatech świadczy również usługi serwisowe.

 

 • chęci,
 • śrubokręt płaski do skręcenia opasek,
 • jednofazową energię elektryczną do podłączenia dmuchawy 220-240 V (w pobliżu zbiornika),
 • zabezpieczenie dla dmuchawy.

Dmuchawę należy chronić przed warunkami atmosferycznymi. W tym celu należy umieścić ją w pomieszczeniu gospodarczym (jeśli jest ono w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika) lub w beczce ochronnej z kominkiem ssącym, zakopanej do ¾ w ziemi, którą możesz nabyć tutaj

Opcjonalnie:

 • linki lub sznurki z obciążnikiem

Dyfuzory są balastowane i samodzielnie spoczną na dnie. Jeśli jednak będą podwieszone na bojkach, należy zakotwiczyć je (linkami do brzegu zbiornika lub obciążnikami do dna, mocując do bojki), tak aby falowanie i wiatr nie przesuwał ich po powierzchni zbiornika.

Opcjonalnie możesz też przygotować obciążniki do węży zasilających. Węże są pływalne. Jeśli nie chcesz aby były widoczne, należy je zabalastować np. odcinkami łańcucha stalowego za pomocą opasek elektrycznych.

Zestawy można zamontować w dogodnym momencie. Jednak zalecanymi okresami są momenty przed wystąpieniem przyduchy czyli jesień lub wiosna. Dobrze jest zadbać o system napowietrzania , zanim przyducha zdziesiątkuje nasze ryby. Najmniej dogodnym terminem montażu (aczkolwiek możliwym) jest zima. W tym okresie przy dużym mrozie, aby zamontować dyfuzory należy najpierw wykuć w lodzie przeręble. Warto myśleć o tym zawczasu.

Napowietrzanie nie musi pracować w sposób ciągły. Można uruchamiać je w cyklu przerywanym. Zależy to jednak od warunków zewnętrznych tj. temperatura, ciśnienie itd. W okresach przyduchy można zwiększyć czas pracy urządzenia lub stosować 24 na dobę. Szczególnie w zimie, podczas dużych mrozów, zalecamy ciągłą pracę, by nie dopuścić do zamarzania zbiornika.

Ponadto warto pamiętać o tym, że rośliny w nocy nie produkują tlenu. Jeśli jego produkcja w ciągu dnia jest niewystarczająca na potrzeby ryb i roślin, to w godzinach nocnych (ok. 2 – 4 godziny nad ranem) zawartość tlenu będzie osiągała niebezpiecznie niskie wartości.

W przypadku, jeśli chcą Państwo używać systemu napowietrzania w cyklu przerywanym, serdecznie zapraszamy do zakupu elektronicznego programatora czasowego, który pozwoli w dowolny sposób zaprogramować pracę dmuchawy w cyklu zarówno 24-godzinnym, jak i tygodniowym.

Prace konserwacyjne nie są skomplikowane i nie wymagają wiele czasu. Warto dwa razy w sezonie wyjąć dyfuzory i przeczyścić membrany miękką ściereczką , aby usunąć powstałą błonę biologiczną.

Po kilku latach pracy, istnieje możliwość wymiany samych rękawów (membran) dyfuzorów.

Zgodnie z instrukcją użytkowania dmuchawy, po 2 latach pracy należy wymienić blok komory (membrany) oraz regularnie (co 3 miesiące) czyścić lub wymieniać filtr powietrza.

Jeżeli system napowietrzania nie jest używany, warto zdemontować go i przetrzymywać w temperaturze dodatniej, chroniąc przed promieniami słonecznymi i wilgocią.

Jeżeli dbasz o system napowietrzania i przeprowadzasz prace konserwacyjne zgodnie z wytycznymi (regularne czyszczenie lub wymiana filtrów (co 3 miesiące) oraz membran w dmuchawie (co 2 lata) oraz wymian membran w dyfuzorach co ok. 5 lat) system jest długowieczny. Nasze doświadczenie pokazuje, ze całkowita wymiana systemu następuje nawet po 10-12 latach.

Napowietrzanie drobnopęcherzykowe z Fabryki Powietrza jest systemem profesjonalnym, odpowiednio dobranym do powierzchni stawów i zbiorników. Posiada większe wydajności oraz nadciśnienia powietrza. Napowietrzanie za pomocą kamieni akwarystycznych działa na podobnej zasadzie, ale jest przeznaczone do dużo mniejszych objętości wody (np. akwariów). Zakup napowietrzaczy w sklepie akwarystycznym nie przyniesie oczekiwanych rezultatów przy zastosowaniu na stawach.

Ponadto konstrukcja dyfuzora zapewnia szczelność układu. Co znaczy, ze woda nie dostaje się do węża zasilajacego i w przypadku mrozów -nie zamarza.

{slider Czy zestawy napowietrzające mogą pracować w oczkach wodnych, w których nie ma ryb?}

Oczywiście. Zestawy można i należy stosować w zbiornikach wodnych, nawet jeśli nie są zarybione.

Ryby są ważnym, ale nie jedyny powodem dla którego warto napowietrzać wodę. Poza rybami naszezbiorniki zamieszkują także inne formy życia tj. rośliny, małe stworzenia. Tlen jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu. Systemy napowietrzania dodatkowo, poza przeciwdziałaniu zjawisku przyduchy:

 • Powodują dotlenienie wody,
 • poprawiają jakość wody,
 • powodują przewentylowanie wody oraz wzrost zawartości tlenu,
 • zmniejszają wzrost glonów,
 • poprawiają przezroczystość,
 • pomagają w stabilizacji pH,
 • urozmaicają krajobraz (ładne efekty wizualne).

Oczywiście zestawy napowietrzania mogą pracować równolegle z filtrami wody. Będą się one wzajemnie uzupełniały, co spowoduje jeszcze lepszą przejrzystość wody i przyjazne warunki dla ryb.

Dyfuzor - to urządzenie, które wprowadza powietrze do wody w postaci małych pęcherzyków.

Dmuchawa - jest urządzeniem sprężającym powietrze do niskich ciśnień.

Fotosynteza - proces wytwarzania przez rośliny zielone i niektóre bakterie związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze. W wodzie światło ulega pochłanianiu, dlatego jego dostępność jest znacznie bardziej ograniczona niż na lądzie. Organizmy przeprowadzające fotosyntezę pod wodą muszą wykorzystywać dostępne światło bardziej efektywnie.

Przyducha - znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów korzystających z tlenu, (m.in. tzw. śnięcie ryb).

Śnięcie ryb - stan fizjologiczny, w którym ryba jeszcze żyje, ale nie może powrócić do aktywnego życia biologicznego. Śnięcie ryb spowodowane może być niską temperaturą, zatruciem wody lub brakiem tlenu (przyducha). Jest to zazwyczaj zjawisko masowe, choć na ograniczonym obszarze.

Pierwiastki biogenne – są to takie pierwiastki, z których zbudowane są organizmy żywe i jest ich w tych organizmach najwięcej. Należą do nich: azot, tlen, siarka, węgiel, wodór i siarka.

Sinice - Sinice to w większości organizmy samożywne, mające zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy. Sinice wodne mogą stanowić niepożądany składnik biocenozy w zbiornikach, szczególnie w czasie tzw. zakwitów, zwłaszcza niektóre szczepy wydzielające substancje trujące

Denitryfikacja -reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu wywoływana przez beztlenowe bakterie denitryfikacyjne. Mają one tę właściwość, że odbierają tlen z azotanów powodując uwalnianie się gazowego azotu.Denitryfikacja zachodzi w środowiskach beztlenowych, np. w zbiornikach wodnych z dużą zawartością rozkładających się szczątków organicznych, w zalanych wodą glebach. Denitryfikacja uważana jest za proces niekorzystny, gdyż przyczynia się do zubożenia środowiska w cenne dla roślin związki azotowe.

Amonifikacja - proces rozkładu azotowych substancji organicznych, powodujący wydzielanie się z nich amoniaku, wywoływany przez bakterie

Eutrofizacja - proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny) skutkujący wzrostem żyzności wód. Niepożądane następstwa tego procesu to:

 1. Masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych powodujących w powierzchniowej warstwie wody tzw. zakwity i zmniejszających przezroczystość tej wody. W zbiorniku wzrasta przede wszystkim ilość sinic, które utrzymując się na powierzchni tworzą często kożuchy. Masowe nagromadzenia tych glonów powodują nie tylko śmiertelność ich samych, ale również występującej tam fauny. Ponadto niektóre szczepy sinic wydzielają toksyny i nierzadko powodują uczulenia. Wydzielanie przez glony organicznych substancji psujących smak i zapach wody dyskwalifikuje takie zbiorniki jako źródła wody pitnej.
 2. Ustępowanie roślinności zanurzonej z powodu pogarszających się warunków świetlnych w strefie przybrzeżnej. Postępujące zanikanie światła pośrednio prowadzi także do przebudowy fauny tam występującej. Kożuchy glonów w tej strefie zupełnie uniemożliwiają rekreacyjne użytkowanie wody.
 3. Wyczerpanie zasobów tlenu w warstwie przydennej i w osadach dennych prowadzi do zaniku fauny głębinowej. Również tarło niektórych ryb nie dochodzi do skutku, co prowadzi do ustępowania cennych gatunków np. łososia. Często zdarza się, że ryby giną zimą pod pokrywą lodową w wyniku braku tlenu. W warunkach anaerobowych dochodzi dodatkowo do różnych procesów chemicznych (amonifikacja, denitryfikacja) i powstawania metanu.
 4. Występowanie siarkowodoru, który podczas całkowitego braku tlenu może przechodzić do warstw powierzchniowych wody, ulatniać się i zatruwać atmosferę w okolicy.

Gotowe zestawy:

Fabryka Powietrza: Programator czasowy
Dodaj do listy życzeń

Elektroniczny programator czasowy

73,80
Fabryka Powietrza: Bojka średnia
Dodaj do listy życzeń

Bojka średnia

121,77
Fabryka Powietrza: Bojka mała
Dodaj do listy życzeń

Bojka mała

77,49